Gmina i Miasto Szczuczyn

Urząd Miejski w Szczuczynie

MDK-Szczuczyn

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie